WE HEBBEN NIEUWE PRODUCTEN! NEEM SNEL EEN KIJKJE.
Winkels Winkelmand

Auteursrechtbeleid van Bose

Laatst gewijzigd: 25 mei 2022

Bose respecteert auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. We verwachten van en moedigen onze gebruikers aan hetzelfde te doen. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (‘DMCA’), die in zijn volledigheid kan worden gevonden op de website van het Amerikaanse Copyright Office, doet Bose zijn best om met due diligence te reageren op claims van inbreuk op auteursrecht wanneer dergelijke claims aan ons worden gemeld via het onderstaande voorbeeldformulier.

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht en wordt weergegeven in de diensten van Bose, dient u de volgende informatie aan onze Copyright Agent te verstrekken:

DMCA-KENNISGEVING VAN VERMEENDE INBREUK (‘KENNISGEVING’)

  • Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt of een lijst met auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt.
  • Identificeer het materiaal of de koppeling waarvan u beweert dat dit/deze inbreuk maakt en waarvan u van mening bent dat toegang moet worden uitgeschakeld, inclusief de URL van de koppeling die op de Site wordt weergegeven of de exacte locatie waar dergelijk materiaal kan worden gevonden.
  • Vul uw persoonlijke of bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in.
  • In de tekst van een dergelijke kennisgeving moet u een verklaring opnemen dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, de agent of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in een dergelijke kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u als klagende partij de eigenaar bent van de claim of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.

De Copyright Agent van Bose is als volgt bereikbaar:

Bose Corporation
T.a.v.: Copyright Agent
100 Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 VS
(508) 879-7330
copyright@bose.com