WE HEBBEN NIEUWE PRODUCTEN! NEEM SNEL EEN KIJKJE.
Winkels Winkelmand

Algemene voorwaarden voor Kandidaten van Bose

Ingangsdatum: 9 mei 2023

Bose is een werkgever die gelijke kansen op werk biedt. Gekwalificeerde sollicitanten komen in aanmerking voor functies ongeacht hun ras, huidskleur, religie, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, afkomst, handicap, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genetische informatie of enige andere overweging die onder de geldende lokale en landelijke wetgeving als onwettig wordt beschouwd.

Ik verklaar dat alle informatie die ik als onderdeel van deze sollicitatie verstrek naar mijn beste weten juist, volledig en correct is. Ik begrijp dat eventuele onjuiste verklaringen of weglatingen in elke fase van de sollicitatie- of wervingsprocedure kunnen leiden tot ontzegging van het dienstverband of, indien ik al werkzaam ben wanneer dergelijke valse verklaringen of weglatingen worden ontdekt, tot onmiddellijke beëindiging van mijn dienstverband.

Ik begrijp dat de informatie die ik in deze sollicitatie verstrek niet noodzakelijkerwijs mijn mogelijke dienstverband zal uitsluiten, maar zal worden gebruikt als onderdeel van een algehele evaluatie van mijn kwalificaties.

Voor zover ik tijdens de sollicitatieprocedure vertrouwelijke informatie over Bose te weten kom, ga ik ermee akkoord deze informatie niet te onthullen aan iemand buiten het Bedrijf, en ik begrijp dat mij mogelijk zal worden gevraagd om een aparte vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Ook begrijp ik dat ik tijdens de sollicitatieprocedure of tijdens het dienstverband, indien ik word aangenomen, geen bedrijfseigen, niet-gepatenteerde informatie die aan anderen of aan mij toebehoort aan het Bedrijf mag onthullen.

Ik begrijp dat de informatie in de functieomschrijving van de vacature waarop ik solliciteer van algemene aard is en geen uitputtende lijst vormt van alle verantwoordelijkheden, plichten en vaardigheden die vereist zijn van personen in de functie. Ik begrijp verder dat, met uitzondering van de status van tewerkstelling naar believen, indien ik word aangenomen, mijn werktijden, arbeidsomstandigheden, taken en verwachtingen en vergoeding onderhevig zijn aan verandering naar eigen goeddunken van het Bedrijf en/of zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Ik begrijp dat, na een voorwaardelijk aanbod van werk, het Bedrijf, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in de toepasselijke rechtsgebieden, mij mogelijk zal vragen om mee te werken aan een antecedentenonderzoek voorafgaand aan indiensttreding, waaronder mogelijk onderzoek naar een strafrechtelijk verleden. Ik begrijp dat me zal worden gevraagd om de vereiste openbaarmakings- en autorisatieformulieren voor het antecedentenonderzoek te bekijken en te ondertekenen. Ik begrijp dat ik voor bepaalde functies mogelijk een drugstest moet ondergaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het drugstestbeleid van Bose Corporation. Ik begrijp verder dat de resultaten van dit onderzoek mij kunnen diskwalificeren voor tewerkstelling bij het Bedrijf en ertoe kunnen leiden dat elk voorwaardelijk aanbod van tewerkstelling wordt ingetrokken.

Ik begrijp dat Bose deelneemt aan het E-Verify-programma voor functies in de VS om te voldoen aan de I-9-vereisten.

Ik begrijp dat deze sollicitatie geen aanbod van een baan inhoudt en dat mijn inzending van deze sollicitatie niet betekent dat er vacatures beschikbaar zijn, noch dat Bose of een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen hierdoor verplicht is mij in dienst te nemen.

Ik begrijp dat, als ik door het Bedrijf wordt aangenomen in de VS, ik een ‘werknemer naar believen’ zal zijn, hetgeen betekent dat de arbeidsrelatie door mij of door het Bedrijf op elk moment en om welke reden dan ook die niet bij wet verboden is, met of zonder opgaaf van reden of kennisgeving vooraf kan worden beëindigd. Ik begrijp dat het Bedrijf het recht heeft om op elk gewenst moment eenzijdig regels, voorschriften, beleidslijnen, werkwijzen, procedures en normen die het heeft aangenomen of geïmplementeerd, te wijzigen en/of te beëindigen. Ik begrijp dat mij mogelijk wordt gevraagd om in verband met een dienstverband bij het Bedrijf een vertrouwelijkheids- en geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen.

Ik begrijp dat ik door het indienen van een sollicitatie bij Bose akkoord ga met de bovenstaande voorwaarden.