ONTDEK NOISE CANCELLING VAN WERELDKLASSE: PROBEER DE QUIETCOMFORT® EARBUDS II 90 DAGEN VERBLIJVEND UIT. MEER INFORMATIE

Overzicht onderzoek geluid en slaap

Datum: Augustus 2020

Achtergrond

Een goede nachtrust is essentieel voor een goede gezondheid. Slaapgebrek wordt in verband gebracht met een algemeen slechtere levenskwaliteit en een hoger risico op aandoeningen zoals een hoge bloeddruk, diabetes, depressie en overgewicht en cerebrovasculaire ziektes. Een goede nachtrust wordt daarentegen in verband gebracht met een verkleining van het overlijdensrisico. Een veelvoorkomende oorzaak van slecht slapen is omgevingsgeluid, waarvan is aangetoond dat het de slaapkwaliteit significant kan verslechteren.

Onderzoeksdoelen

Het doel van het onderzoek geluid en slaap was de effectiviteit te onderzoeken van een digitaal welzijnsapparaat, de Bose noise-masking sleepbuds™, bij het verbeteren van de slaapkwaliteit. De deelnemers waren mensen met zelfgerapporteerde slaapproblemen als gevolg van omgevingslawaai. Bij het onderzoek werden externe geluiden weggefilterd met behulp van passieve demping en ontspannende geluiden.

Methodes

Aan dit pre-postonderzoek namen 55 proefpersonen deel. Deelnemers waren tussen de 21 en 65 jaar en identificeerden zichzelf als lichte tot gematigde slapers met moeite om in slaap te vallen of te blijven vanwege omgevingslawaai. Potentiële deelnemers konden niet aan het onderzoek deelnemen als ze al een bestaande slaapstoornis hadden, zoals slaapapneu, rustelozebenensyndroom of een circadianeritmestoornis, of als ze gedrag of omstandigheden meldden die worden geassocieerd met een mindere slaapkwaliteit, zoals overmatige consumptie van cafeïne, alcohol of tabak of verstoring van de slaap door pijn, nycturie of menopauze. Objectieve slaapdata werden in de vorm van EEG verzameld met de Sleep Profiler™-thuismonitor en subjectieve data over de slaapkwaliteit werden verkregen via dagelijkse enquêtes voor en na de tests. De proefpersonen namen minstens 10 aaneengesloten nachten deel aan het onderzoek, dat een initiële referentieperiode van 3 nachten omvatte, gevolgd door een aanpassingsperiode van 4 nachten en uiteindelijk een interventieperiode van 3 nachten. Na correctie voor ontbrekende/ongeldige data zijn uiteindelijk de data van 50 deelnemers in de analyse verwerkt. De primaire resultaten werden geanalyseerd op statistisch belang met behulp van een lineaire regressieanalyse met verschillende variabelen en een willekeurig referentiepunt voor elke deelnemer om de na verloop van tijd verkregen metingen mee te vergelijken. Een verkennende analyse van secundaire resultaten werd uitgevoerd met behulp van beschrijvende statistieken en gestratificeerd op basis van blootstellingstijd.

Resultaten

Gebruik van de Bose noise-masking sleepbuds™ kon in verband worden gebracht met een verkorting van de benodigde tijd om in slaap te vallen, zowel op basis van objectieve metingen met de Sleep Profiler™ als subjectieve antwoorden van de deelnemers. De subjectief vermeende benodigde tijd om in slaap te vallen bij gebruik van de Bose noise-masking sleepbuds™ was in vergelijking met de referentieperiode 32,5% korter (p < 0,001, verschil tussen gemiddelden 7,5 minuten, 95%-BI = 22,3% tot 41,4% sneller) en de objectief gemeten benodigde tijd om in slaap te vallen was 13,3% korter (p = 0,030, verschil tussen gemiddelden 2,7 minuten, 95%-BI = 1,4% tot 23,8% sneller). Hoewel deelnemers ’s nachts gemiddeld minder vaak wakker werden bij gebruik van de Bose noise-masking sleepbuds™, werden er geen statistisch significante verschillen gevonden. De totale slaaptijd was gemiddeld korter bij gebruik van de Bose noise-masking sleepbuds™. Deelnemers meldden meer ontspanning en betere slaapresultaten bij gebruik van de Bose noise-masking sleepbuds™ en alle deelnemers (100%) rapporteerden dat de Bose noise-masking sleepbuds™ omgevingslawaai effectief blokkeren, 86% zei makkelijker in slaap te vallen, 76% vond het makkelijker om door te slapen en 82% meldde een algehele verbetering van de slaapkwaliteit.

Conclusies

Deelnemers vielen sneller in slaap met de Bose noise-masking sleepbuds™, zowel objectief gemeten als subjectief aangegeven. Daarnaast werden positieve slaapresultaten gemeld bij slapen met de Bose noise-masking sleepbuds™ versus slapen zonder. Deze resultaten zijn veelbelovend voor het gebruik van digitale welzijnsapparaten in lawaaiige omgevingen voor een betere slaapkwaliteit.

Logo UCHealth