Bestel vandaag nog en profiteer van gratis verzending.
 

Beleid

Lees onze privacyverklaring, ons veiligheidsbeleid en andere informatie als je met vertrouwen wilt winkelen op Bose.nl.

Als je liever geen cookies op je computer hebt, kun je deze verwijderen. Ook kun je zorgen dat je browser cookies blokkeert of je een melding stuurt als je een cookie ontvangt. Dan kun je zelf bepalen of je bepaalde cookies accepteert. Aanvullende informatie over het beheer van cookies in populaire browsers is beschikbaar via de onderstaande links:

Privacyverklaring

Bij Bose vinden we dat uw interactie met ons een geweldige en blijvende ervaring moet zijn. Maar dat kan alleen als we uw vertrouwen krijgen en behouden. We vinden het belangrijk dat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt.

In het kader van dit beleid wordt met Bose bedoeld Bose Products B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Dit privacybeleid geldt specifiek voor handelingen van Bose en is van toepassing op informatie die u online en via andere kanalen (bijvoorbeeld in Bose®-verkooppunten) doorgeeft.

Als we op de Bose®-website om welke reden dan ook om persoonlijke gegevens vragen, zullen we een link naar dit privacybeleid beschikbaar maken. Als wij via offline kanalen om persoonlijke informatie vragen, zullen wij u informeren hoe u een exemplaar van dit privacybeleid kunt verkrijgen.

Persoonlijke gegevens: Onder 'persoonlijke gegevens' verstaan we alle informatie met betrekking tot u en aan de hand waarvan u direct (bijvoorbeeld uw naam) of indirect (bijvoorbeeld uw IP-adres dat wij verzamelen als u online een product aanschaft) kunt worden geïdentificeerd.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen: Hierna vindt u een overzicht van de methoden die we gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen:
Online:

Aankopen op de Bose®-website

Andere online interacties (wedstrijden en prijsvragen, enquêtes enz.)

Offline:

Aankopen via telefoon, e-mail en in de Bose® Store

Productregistratiekaarten

Andere interacties in Bose®-verkooppunten of via telefoon (wedstrijden en prijsvragen, enquêtes enz.)

Muziekshows en evenementen van Bose

Bose® Store Music Theatre-kaarten

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij online/offline: Raadpleeg ons volledige online of offline privacybeleid voor een uitgebreide beschrijving van de informatie die wij online of offline verzamelen. Een overzicht van de onderwerpen in dit privacybeleid staat links op deze pagina.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken: In het algemeen worden persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruikt:

Het verwerken van uw bestellingen, het beantwoorden van uw vragen over producten en diensten van Bose, of het verschaffen van technische updates voor onze producten en diensten, zoals het voltooien van bestellingen en de facturering.

Het uitvoeren van marktonderzoeken op basis van opgetelde (niet persoonlijk identificeerbare) gegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Dergelijke onderzoeken kunnen worden uitgevoerd met behulp van externe partners die de gegevens ten behoeve van Bose verwerken.

Het analyseren van uw persoonlijke gegevens, inclusief uw persoonlijke voorkeuren, om u te voorzien van gepersonaliseerde marketinginformatie over producten, diensten en aanbiedingen van Bose, alsmede over de producten en diensten van partners van Bose die zijn geselecteerd op basis van persoonlijke voorkeuren, hobby's en interesses.
U ontvangt deze informatie per e-mail, sms, telefoon of gepersonaliseerde mailing mits u hebt aangegeven dergelijke berichten van Bose en zijn commerciële partners te willen ontvangen. U krijgt voldoende informatie over onze partners op het moment dat we uw gegevens verzamelen.
Bose kan extra gegevens van derden aan uw persoonlijke gegevens toevoegen voor analyse- en marketingdoeleinden.

Het verzamelen van statistische gegevens over uw gebruik van de website, voor marketing en analyse, om onze website en onze aanbiedingen te verbeteren.

Het overdragen van uw persoonlijke gegevens aan derden voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Raadpleeg ons specifieke online of offline privacybeleid voor een uitgebreide beschrijving hoe wij deze informatie gebruiken en hoe u dit zelf kunt instellen. Een overzicht van de onderwerpen in dit privacybeleid staat links op deze pagina.

Het gebruik van cookies: De website van Bose maakt gebruik van cookies die op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Deze cookies zijn onmisbaar voor de verwerking van een bestelling om informatie over de gebruiker te verkrijgen. Deze informatie (zowel de configuratie van de computer als de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker) vergemakkelijkt het gebruik van de Bose®-website. De informatie kan persoonlijke informatie bevatten, maar de naam (met uitzondering van de gebruikersnaam), het adres en andere persoonlijke gegevens, zoals creditcardgegevens, zullen niet worden verzameld. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid. U kunt uw computer zodanig instellen dat u geen cookies accepteert. In dat geval is het mogelijk dat u niet van alle functies op de Bose®-website gebruik kunt maken, noch toegang tot bepaalde onderdelen van de website krijgt.

Overdracht aan derden: Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, interesses) kunnen worden overgedragen aan bedrijven geassocieerd met Bose of diens medewerkers, zodat zij namens Bose onderzoek, analyse en marketingactiviteiten kunnen uitvoeren. Dergelijke bedrijven (gegevensverwerkers) kunnen gevestigd zijn in de Verenigde Staten of een ander land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waar de wettelijke regels inzake de bescherming van het privéleven met betrekking tot persoonlijke gegevens van de consument afwijken van die welke in de Europese Unie van kracht zijn. In dat geval neemt Bose alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens wel voldoende worden beschermd. Bose zou dezelfde voorzorgsmaatregelen gebruiken als uw gegevens zouden worden overgedragen aan marketingpartners gevestigd buiten de EER om u te voorzien van mailings over Bose of producten en diensten van derden die mogelijk aansluiten op uw persoonlijke interesses, hobby's en activiteiten.In geval van een wijziging van zeggenschap bij Bose, behouden wij ons het recht voor uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een onderneming die elke controle over de activiteiten van Bose zou overnemen. Houdt u er ook rekening mee dat Bose mogelijk specifieke informatie moet delen met derden (rechtbanken, administratieve organisaties enz.) indien vereist door de wet.

Hoe u uw voorkeuren kunt aangeven of gebruik kunt maken van uw rechten om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen: Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens aan Bose verstrekt (bijvoorbeeld op het moment van de aankoop), kunt u uw marketingvoorkeuren aan ons bekendmaken wat betreft de persoonlijke gegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) die u aan ons verstrekt. Via een selectievakje op de website of in het offline document waarin uw persoonlijke gegevens worden verzameld, kunt u aangeven dat u geen updates over onze producten en diensten of over de producten en diensten van onze commerciële partners wilt ontvangen. Als Bose uw gegevens heeft gebruikt na ontvangst van deze informatie van een andere onderneming waaraan u uw gegevens hebt verstrekt, kunt u uw voorkeur aangeven op het moment dat Bose contact met u opneemt. U kunt ook altijd contact opnemen met Bose en aangeven dat uw gegevens niet voor directe-marketingdoeleinden mogen worden gebruikt.

Neem contact met ons op (telefonisch op 0800 267 3444, per e-mail (sales_support_nl@bose.com) of via de post aan Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend) om uw communicatievoorkeuren aan te passen of als u gebruik wilt maken van uw rechten om toegang te krijgen tot uw gegevens en/of alle informatie die we over u bijhouden te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen als deze gegevens niet meer nodig zijn.

Wijzigingen van het beleid. Dit beleid kan periodiek worden gewijzigd. Wij zullen wijzigingen op deze website publiceren en u via e-mail of per post op de hoogte brengen. Als u binnen 14 dagen na ontvangst van onze informatie geen bezwaar tegen een dergelijke wijziging aantekent, is het nieuwe beleid van toepassing. We wijzen op de gevolgen van het niet aantekenen van bezwaar in onze communicatie. In geval van bezwaar tegen het nieuwe beleid blijven de oude voorwaarden van kracht.
Dit privacybeleid valt uitsluitend onder de wetgeving van Nederland.

Veiligheid online

Dit beleid is van toepassing op Bose European Management Services BV, gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Bose realiseert zich dat veiligheid en privacy van groot belang zijn voor klanten die online bestellen. We gebruiken verschillende methoden om de integriteit en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, waaronder toonaangevende coderingstechnologie waarmee uw gegevens veilig worden verzonden vanaf al onze beveiligde webpagina's. Klik hier voor meer informatie over de maatregelen die wij treffen om online veiligheid te garanderen.

In onze internetwinkel kunt u uw voorkeur uitspreken over de privacy van uw naam, postadres, e-mailadres en andere gegevens die u met ons deelt. Wij zullen uw creditcardgegevens niet langer dan nodig bewaren voor de verwerking van de betaling, tenzij u ons hebt gevraagd om uw creditcardgegevens voor verdere aankopen te onthouden.

Codering

Op deze website worden alleen bestellingen geaccepteerd van browsers die communiceren via SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer). Hiermee wordt een veilige omgeving geboden waarin uw gegevens met coderingssleutels tot wel 128 bits worden verzonden. Uiteraard worden uw persoonlijke gegevens, waaronder uw creditcardnummer, gecodeerd wanneer u online bestelt bij Bose. Geeft u bij een aankoop liever uw creditcardnummer telefonisch door aan een van onze medewerkers, dan kunt u ons bellen.

Digitale veiligheid

Persoonlijke gegevens op deze website worden beveiligd met de digitale beveiligingstechnologie van GeoTrust. Op alle beveiligde pagina's wordt een pictogram van een GeoTrust-sitecertificaat weergegeven. Als u het certificaat wilt bekijken, klikt u op de balk onder in het browservenster op de afbeelding van het gesloten slot of de sleutel. Er verschijnt vervolgens een klein venster met informatie over sitebeveiliging. Als u Internet Explorer gebruikt, kunt u onder 'Verleend aan' controleren of u zich op de juiste site bevindt. Controleer de certificeringsinstantie onder 'Verleend aan'. Als u Netscape gebruikt, klikt u op 'View' om informatie over het onderwerp en de uitgever weer te geven.

Websitecertificaten

Elke beveiligde pagina op deze website is beveiligd met een digitaal certificaat van GlobalSign. Dit wordt aangegeven met een pictogram van een sitecertificaat dat u op alle beveiligde pagina's ziet. Als u het certificaat wilt bekijken, klikt u op de balk onder in het browservenster op de afbeelding van het gesloten slot of de sleutel. Er verschijnt vervolgens een klein venster met informatie over sitebeveiliging. Als u Internet Explorer gebruikt, kunt u onder 'Verleend aan' controleren of u zich op de juiste site bevindt. Controleer de certificeringsinstantie onder 'Verleend aan'. Als u Netscape gebruikt, klikt u op 'View' om informatie over het onderwerp en de uitgever weer te geven.

Links naar andere websites

Bepaalde links op deze website kunnen leiden naar andere websites die niet worden onderhouden door Bose. Deze links zijn uitsluitend voor uw gemak opgenomen en mogen niet worden beschouwd als een steunverklaring aan de eigenaar/sponsor van de website of de inhoud van de website. Deze websites hanteren mogelijk voorwaarden en bepalingen, privacyregels, vertrouwelijkheidsregels of andere regels die afwijken van de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op deze website. Bose is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, geldigheid, rechtmatigheid of enige materialen of gegevens op deze sites.

Veiligheid bij creditcardbetalingen

Site certificaten

Elke beveiligde pagina op deze site is beveiligd met een digitaal certificaat van GlobalSign. Dit kunt u zien aan het pictogram van het 'sitecertificaat' dat wordt weergegeven op elke beveiligde pagina. Als u het certificaat wilt weergeven, klikt u op de balk onder in het browservenster op de afbeelding van het gesloten slot of de sleutel. Er wordt vervolgens een klein venster met informatie over sitebeveiliging weergegeven. Als u Internet Explorer gebruikt, kunt u onder 'Verleend aan' controleren of u zich op de juiste site bevindt. Controleer de certificeringsinstantie onder 'Verleend aan'. Als u Netscape gebruikt, klikt u op 'View' om informatie over het onderwerp en de uitgever weer te geven.

Veiligheid bij creditcardbetalingen

Zoals u mag verwachten wanneer u online bij Bose bestelt, worden uw persoonlijke gegevens, waaronder eventueel uw creditcardnummer, gecodeerd. Als u iets wilt aanschaffen en u wilt uw creditcardgegevens liever telefonisch doorgeven, kunt u ons ook bellen.

Privacy online

Bose realiseert zich dat privacy en beveiliging van groot belang zijn voor klanten die online bestellen. Ze gebruiken verschillende methoden om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, waaronder toonaangevende coderingstechnologie waarmee uw gegevens veilig worden verzonden vanaf onze beveiligde webpagina's. In onze internetwinkel kunt u uw voorkeur uitspreken over de privacy van uw creditcardgegevens, naam, postadres, e-mailadres en andere gegevens die u met ons deelt.

Openbaar maken van persoonlijke gegevens

Doorgaans vragen we om gegevens die we nodig hebben om onze relatie met u te onderhouden. We gebruiken deze gegevens om u een betere winkelervaring te bieden. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om betere producten te ontwikkelen en onze services, bijvoorbeeld op het gebied van het leveren van bestellingen en facturering, te verbeteren.We analyseren anoniem klantgegevens in verzamelde vorm. Dit betekent dat we gegevens van duizenden sitebezoeken verzamelen en als geheel analyseren.

Wanneer u op deze website een account maakt, wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres en wachtwoord op te geven. Als u een account hebt gemaakt, kunt u in Mijn account een persoonlijk adresboek maken om uw adres in op te slaan. We gebruiken deze gegevens om uw bestellingen te leveren en benaderen wij u, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven, mogelijk per telefoon of post met nieuwe producten en services van Bose. Als u iemand in uw adresboek in Mijn account een geschenk van Bose stuurt, kunnen we die persoon per post benaderen over onze producten en services.

Als u ervoor kiest om een product online te kopen, verwerkt Bose uw betaling via een externe partij; Ogone. Om uw transactie te voltooien stemt u in met de overdracht en de opslag van de door u verstrekte financiële gegevens, uw naam, adres, en andere relevante informatie door Ogone.

Cookiebeleid

Bij Bose respecteren we dat u zich zorgen maakt over privacy en we stellen de relatie die we met u hebben zeer op prijs. Dit beleid is van toepassing op Bose Products B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland. Zoals veel andere bedrijven gebruiken ook wij technologie op onze website om informatie te verzamelen waarmee wij uw online ervaring kunnen verbeteren. Met de cookies die wij gebruiken kunnen we onze website laten werken en leren wij welke informatie en advertenties onze bezoekers het meest waarderen. In dit cookiebeleid wordt het volgende uitgelegd:

 • Wat zijn cookies?
 • Welke informatie we verzamelen en waarom
 • Het type cookies dat wij gebruiken
 • Hoelang cookies op uw apparaat worden opgeslagen
 • Hoe cookies moeten worden beheerd
 • Wat er gebeurt als u alle cookies weigert
 • Wijzigingen van het cookiebeleid
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand met informatie die naar uw computer of mobiele apparaat wordt gedownload zodra u een website bezoekt. Cookies zijn nuttig omdat websites er apparaten van gebruikers mee kunnen herkennen. Cookies worden vervolgens bij elk volgende bezoek teruggezonden naar de oorspronkelijke website en naar andere websites die dat cookie herkennen. Voor meer informatie over cookies gaat u naar: www.allaboutcookies.org.
Wanneer wij in dit beleid naar cookies verwijzen, willen we daarmee alle apparaten dekken inclusief webbakens en logbestanden. Voor meer informatie over die extra hulpmiddelen raadpleegt u onze Glossary.

Welke informatie we verzamelen en waarom

Wij gebruiken cookies om informatie te verwerken en zo beter te leren wat u van onze site wilt, onder andere om onze klanten een prettige en blijvende ervaring te bieden.
Enkele voorbeelden van de typen informatie die wij via cookies verzamelen, zijn:

 • hoeveel gebruikers de Bose®-website gebruiken, hoe vaak de site wordt bezocht, welke pagina's op de site worden bezocht, hoe er wordt doorgeklikt op de site en de totale tijd die op de website is besteed;
 • de website die werd bezocht voor de Bose®-website;
 • of u onze website eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent;
 • uw voorkeursinstellingen voor de weergave (bijv. opmaak, grootte, taal, etc.);
 • uw aankopen en bestellingen, en
 • uw gebruikersnaam, wachtwoord, browsertype en IP-adres, zodat we u bij toekomstige bezoeken kunnen herkennen.

Let op: we verzamelen niet uw naam of e-mailadres via cookies.

Daarnaast kunnen cookies ons helpen bij het volgende:

 • uw bezoek aan uw wensen aanpassen: we kunnen informatie over uw bezoek gebruiken om uw volgende bezoek aan onze site te verbeteren;
 • de advertenties en marketingberichten die u op deze site van ons of van derden ontvangt, aanpassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan websitefuncties waar u mogelijk in geïnteresseerd bent en aanbevelingen van accessoires voor uw Bose®-systeem, of informatie over bijvoorbeeld het uitbreiden van uw audiosysteem naar andere ruimten. Ons doel is u zo snel en eenvoudig mogelijk te bieden wat u zoekt, en
 • trends van klanten bekijken: we stellen informatie samen uit de bezoeken van duizenden bezoekers, en analyseren dit als geheel. Dit soort onderzoek is gericht op de identificatie van trends onder de vele bezoekers van onze site en niet zozeer op de analyse van informatie van afzonderlijke bezoekers.

Het type cookies dat wij gebruiken

Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, kunnen de volgende categorieën cookies op uw apparaat worden ingesteld:

First-party cookies
Deze cookies worden door Bose ingesteld. Voor het grootste deel zijn deze strikt noodzakelijk om u op de website te laten surfen en de functies ervan te laten gebruiken.

 • Strikt noodzakelijke cookies – Deze cookies worden ingesteld door Bose. Door deze cookies kunt u de website gebruiken en bepaalde door u gevraagde functies gebruiken, zoals taalvoorkeuren opslaan of de mogelijkheid om bestellingen op de website te plaatsen.
 • Analysecookies – Deze cookies worden ingesteld door Bose om statistische informatie (opgeteld en anoniem) over het gebruik van de website door u en andere bezoekers te verzamelen. Met deze informatie kan Bose de functionaliteit van de website verbeteren.

Third-party cookies
Naast ons gebruik van deze toepassingen kunnen ook door bepaalde derden en gelieerde ondernemingen cookies op uw computer worden geplaatst en gebruikt, en in combinatie met webbakens.

 • Strikt noodzakelijke cookies – Door deze cookies kunt u gebruikmaken van nuttige diensten en functies, zoals de online ondersteuning via chat.
 • Advertentiecookies voor online gedrag – Met deze cookies wordt informatie over uw browsergedrag en voorkeuren voor producten en diensten verzameld. Met deze informatie kunnen Bose en advertentienetwerken waarmee wij samenwerken relevante advertenties plaatsen op de meest voor de hand liggende locaties op partnerwebsites en op de websites van Bose. Derden of gelieerde ondernemingen kunnen bijvoorbeeld banneradvertentieprogramma's van Bose plaatsen op een website die niet van Bose zelf is.

Hoelang cookies op uw apparaat worden opgeslagen

Hoelang cookies op uw apparaat kunnen worden opgeslagen varieert, maar het kan over het algemeen in twee categorieën worden verdeeld: tijdelijk of persistent.

Tijdelijke cookies
We gebruiken op al onze beveiligde pagina's tijdelijke sessiecookies om een sessie-id aan u toe te wijzen en deze op te slaan zodat u zonder onderbrekingen naar de verschillende gedeelten van onze website kunt gaan. De sessie-id wordt ook gebruikt voor interne rapportagedoeleinden. U kunt niet worden geïdentificeerd op basis van de informatie en dit type cookie laat geen informatie op uw vaste schijf achter die kan worden opgehaald. De meeste van onze eigen cookies zijn sessiecookies die verlopen zodra u uw internetbrowser sluit.

Persistente cookies
Onze eigen analysecookies en cookies van derden zijn persistente cookies omdat wij ze gebruiken om bezoekerspatronen over langere tijd te ontdekken of om extra functies te bieden waarom u hebt gevraagd met betrekking tot het aanpassen van de website en opgeslagen of bewaarde inhoud. Ze kunnen voor een periode van 24 uur, een week of zelfs enkele jaren op uw computer worden opgeslagen, afhankelijk van de functie die ze ondersteunen.

Hoe cookies moeten worden beheerd

Wij stellen alleen cookies in op uw apparaat als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Als u bepaalde categorieën cookies op onze websites niet wilt ontvangen, kunt u het volgende hulpprogramma gebruiken om u voor deze cookies af te melden. Let op: wij hebben wel een reeks cookies nodig om uw keuzes te onthouden wanneer u de website opnieuw vanuit dezelfde browser bezoekt.
Op dit moment is het technisch niet mogelijk om uw instellingen mee te nemen naar een andere browser of ander apparaat (bijv. uw computer of smartphone). U dient deze instellingen dus afzonderlijk op alle browsers/apparaten die u gebruikt te wijzigen. U moet deze voorkeuren telkens opnieuw instellen wanneer u een nieuwe browser of nieuw apparaat gebruikt.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies worden ingesteld door Bose. Door deze cookies kunt u de website gebruiken en bepaalde door u gevraagde functies gebruiken, zoals taalvoorkeuren opslaan of de mogelijkheid om bestellingen op de website te plaatsen.

Analysecookies

Deze cookies worden ingesteld door Bose om statistische informatie (opgeteld en anoniem) over het gebruik van de website te verzamelen. Met deze informatie kan Bose de functionaliteit van de website verbeteren.

Strikt noodzakelijke cookies van derden

Door deze cookies kunt u gebruikmaken van nuttige diensten en functies, zoals de online ondersteuning via chat. Deze worden aangeboden door partners van Bose.

Advertentiecookies voor online gedrag

Deze cookies worden door Bose of advertentiepartners gebruikt om informatie over uw browsegedrag en voorkeuren voor producten en diensten te verzamelen. Met deze gegevens kunnen Bose en partners relevante advertenties op partnerwebsites en op websites van Bose plaatsen.

Buiten dat bent u vrij om uw cookies via uw webbrowser te beheren. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, zodat u zelf kunt bepalen of u de cookie wilt accepteren. De cookie kan geen informatie op uw vaste schijf lezen en u kunt de cookie op elk gewenst moment verwijderen.

Als u niet zeker bent over het gebruik van cookies op uw apparaat, volgt u dan de onderstaande maatregelen om cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen, te beheren.

Bij gebruik van Internet Explorer (IE) 9.0+:

Cookies uitschakelen:

 • Ga naar 'Tools' (Extra) in de menubalk die wordt weergegeven en klik op 'Internet Options' (Internetopties)
 • Klik op het tabblad 'Privacy' bovenaan
 • Schuif de schuifbalk omhoog naar het gewenste privacyniveau

Bestaande cookies verwijderen:

 • Ga naar 'Tools' (Extra) in de menubalk die wordt weergegeven en klik op 'Internet Options' (Internetopties)
 • Klik onder 'Browsing History' (Browsegeschiedenis) op het tabblad 'General' (Algemeen) en klik op 'Delete' (Verwijderen)

Bij gebruik van Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+:

Cookies uitschakelen:

 • Ga naar 'Tools' (Extra) in de menubalk
 • Klik op 'Options' (Opties)
 • Klik op het tabblad 'Privacy'
 • Schakel het vakje 'Accept Cookies From sites' (Cookies van websites accepteren) uit

Bestaande cookies verwijderen:

 • Ga naar 'Tools' (Extra) in de menubalk
 • Klik op 'Options' (Opties)
 • Klik op het tabblad 'Privacy'
 • Klik op 'Clear Now' (Nu wissen)
 • Selecteer 'Cookies'
 • Klik op 'Clear Private Data Now' (Persoonlijke gegevens nu wissen)

Bij gebruik van Google Chrome

Cookies uitschakelen:

 • Ga naar het menu 'Tools' (Extra)
 • Klik op 'Options' (Opties)
 • Klik op 'Under the Hood' (Onder de kap)
 • Selecteer 'Cookie Setting' (Cookie-instelling) Selecteer vervolgens 'Block all Cookies' (Alle cookies blokkeren)

Bestaande cookies verwijderen:

 • Ga naar het menu 'Tools' (Extra)
 • Klik op 'Options' (Opties)
 • Klik op 'Under the Hood' (Onder de kap)
 • Ga naar het gedeelte 'Privacy' en selecteer 'Show Cookies' (Cookies weergeven)
 • Er wordt een nieuw venster 'Cookies' geopend. Hier kunt u alle cookies van uw Google Chrome-browser zien
 • Klik op 'Remove All' (Alles verwijderen) om alle sporen van cookies te verwijderen
 • Als u alleen een bepaalde cookie wilt verwijderen, markeert u deze en klikt u op 'Remove' (Verwijderen)

Als u een browser gebruikt die niet in de bovenstaande lijst staat, raadpleeg dan de documentatie of online hulp van uw browser voor meer informatie.

Wat gebeurt er als u alle cookies weigert?

U kunt nog steeds sommige delen van onze websites gebruiken. Maar als u cookies uitschakelt, werken sommige nuttige functies niet.
U kunt bijvoorbeeld niet de online ondersteuning via chat gebruiken of producten kopen. Ook kunt u onze Store Locator niet gebruiken of pagina's met uw sociale netwerk delen.

Wijzigingen van het beleid

Dit beleid kan periodiek worden gewijzigd. We publiceren alle wijzigingen op deze website. Dit beleid geldt specifiek voor handelingen van Bose en is van toepassing op informatie die u online en via andere kanalen doorgeeft. Dit beleid wordt hier gepubliceerd voor uw gemak en is niet bedoeld om een bindende verplichting in te stellen. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen hebt over ons gebruik van cookies, of als u gebruik wilt maken van uw recht op toegang tot uw gegevens en/of informatie die wij over u hebben wilt corrigeren, kunt u contact met ons opnemen. Meer informatie over de manier waarop wij uw gegevens over het algemeen verwerken en met name hoe we de gegevens die u naar onze website uploadt verwerken, vindt u in ons privacybeleid.

GLOSSARY

Cookies zijn tekstbestanden met een kleine hoeveelheid informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload zodra u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgende bezoek teruggezonden naar de oorspronkelijke website en naar andere websites die dat cookie herkennen.

Logbestanden zijn webserverbestanden (zoals de domeinnaam of het IP-adres, URL's, de http-responscode, de website vanwaar u ons bezoekt en/of de datum en duur van uw bezoek) die automatisch worden aangemaakt wanneer een internetgebruiker een website bezoekt.

Bepaalde pagina's op onze website bevatten 'webbakens' (ook wel internettags, pixeltags en 'clear GIFs' genoemd). Een webbaken is een elektronisch bestand dat normaal gesproken uit één afbeelding van één pixel bestaat. Het kan op een webpagina of in een e-mail worden geplaatst om informatie te verzenden. Dit kan privégegevens bevatten zoals het IP-adres van de computer waarop de pagina met het baken is gedownload, de URL van de pagina met het baken, de tijd dat de pagina met baken werd bekeken, het type browser dat is gebruikt om de pagina te bekijken en de informatie in cookies die door derden zijn verzonden.

Gegevens die u opgeeft

Factuur- en verzendgegevens

Tot deze gegevens behoren uw naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en eventueel uwcreditcardnummer, verificatienummer en vervaldatum, en transactiegegevens.

Online productregistratie

Voor producten die online kunnen of moeten worden geregistreerd,dient u uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) geven. Daarnaast kunnen we u vragen gegevens over het aangeschafte product, inclusief het type en de datum van aanschaf, op te geven.

Gegevens die we verzamelen

Dit beleid is van toepassing op Bose Products B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Gegevens die u verstrekt met betrekking tot online aankopen en andere interacties

Uw naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en, indien u ervoor kiest om een product online aan te schaffen of indien u ons hebt gevraagd uw creditcardgegevens voor verdere aankopen te bewaren, uw creditcardnummer, verificatienummer en vervaldatum, het product dat u hebt aangeschaft, inclusief het type product en de datum van aanschaf, en de transactiegegevens (facturering en verzending).

Uw betaling wordt verwerkt door een externe partij, Ingenico, zoals hieronder uiteengezet.

Het verstrekken van deze informatie is vrijwillig, maar de meeste gegevens zijn voor ons van essentieel belang om de betreffende dienst te verlenen. Wij geven u meer informatie over welke gegevens essentieel zijn en welke gegevens optioneel zijn wanneer wij deze verzamelen.

We kunnen ook aanvullende persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw interesses en hobby's, als u deelneemt aan onze enquêtes.

Gegevens die we verzamelen via cookies

Om onze site te verbeteren kunnen we technische en demografische informatie verzamelen waarmee wij kunnen zien hoe klanten de site gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld onderzoeken welke gedeelten het vaakst worden bezocht.

We gebruiken sessiecookies om de IP-adressen van gebruikers te verzamelen, te achterhalen welke website gebruikers hebben bezocht voor ze de Bose®-site bezochten en informatie over het browsertype, het aantal bezoeken, de bezochte pagina's op de website, het klikgedrag op de website en de totale tijd van een bezoek te verzamelen. We gebruiken permanente cookies om informatie over websitebezoeken en aankopen (voorkeuren op het gebied van producten en diensten) te verzamelen en te bepalen hoe een gebruiker is doorverwezen naar onze website.

Ook maken wij gebruik van cookies die door ons of door reclamepartners worden geplaatst om informatie over uw browsergedrag en uw voorkeuren voor producten en diensten te verzamelen.

Klik hier voor meer informatie over cookies, hoe we deze gebruiken en hoe u uw cookies kunt beheren.

Het gebruik van gegevens

Dit beleid is van toepassing op Bose Products B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Het verwerken van uw online bestellingen

Als u ervoor kiest om een product online aan te schaffen, wordt uw betaling verwerkt via Ingenico, een extern bedrijf in betalingsverwerking. Door uw online transactie te voltooien gaat u ermee akkoord dat uw financiële gegevens, uw creditcard, naam, adres en andere relevante betalingsinformatie worden overgedragen naar en opgeslagen door Ingenico. Raadpleeg het privacybeleid van Ingenico via http://payment-services.ingenico.com/be/nl/cookiebeleid voor meer informatie over hoe Ingenico uw gegevens verwerkt.

De persoonlijke gegevens die u verstuurt om een product aan te schaffen kunnen ook door Bose worden gebruikt om frauduleuze creditcardbetalingen te detecteren.

Het beantwoorden van uw online vragen

Met de informatie die u ons verschaft kunnen wij uw vragen volledig beantwoorden. Deze informatie kan ook worden gedeeld met derden die de gegevens namens Bose verwerken voor onderzoek en analyse.

Het verstrekken van informatie over nieuwe Bose®-producten en aanbiedingen

Wij verstrekken u informatie over producten en speciale aanbiedingen van Bose die aansluiten bij uw persoonlijke interesses, hobby's en activiteiten, indien u ons hebt gevraagd dit te doen.

U ontvangt deze informatie via e-mail, sms, telefonisch en/of via gepersonaliseerde mailing, mits u hebt aangegeven dergelijke marketingberichten van Bose te willen ontvangen.

U ontvangt bijvoorbeeld na het plaatsen van een bestelling op onze website een e-mail ter bevestiging en, in de meeste gevallen, onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming, een aparte e-mail met informatie over het volgen van uw bestelling en marketing om uw productvoorkeuren te identificeren, zodat we u gepersonaliseerde advertenties kunnen sturen. In deze e-mails staat altijd een link om uw e-mailadres uit onze lijst te verwijderen.

Een betere site ontwikkelen

Wij gebruiken cookies om informatie te verwerken en zo beter te leren wat u van onze website wilt, onder andere om onze klanten een prettige en blijvende ervaring te bieden. Om onze site te verbeteren kunnen we opgetelde (anonieme) technische gegevens verzamelen waarmee wij kunnen zien hoe klanten de site gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld onderzoeken welke gedeelten van onze website het vaakst worden bezocht.

Trends van klanten bekijken: We verzamelen gegevens van duizenden klantenbezoeken en analyseren deze als geheel. Dit soort onderzoek is gericht op de identificatie van trends onder de vele bezoekers van onze website en niet zozeer op de analyse van informatie van afzonderlijke bezoekers.

De website aanpassen aan uw voorkeuren: We kunnen gegevens over uw bezoek gebruiken om uw volgende bezoek aan onze website in overeenstemming met uw productvoorkeuren te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld accessoires aanraden voor uw Bose®-systeem of informatie geven over het uitbreiden van uw audiosysteem naar andere ruimten. Het doel is u zo snel en eenvoudig mogelijk te bieden wat u zoekt. Daarvoor maken we gebruik van cookies in combinatie met webbakens. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid of hoe u uw cookies kunt beheren.

Online enquêtes: We gebruiken de feedback die u via enquêtes met ons deelt om een betere website te ontwikkelen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens alleen wanneer u ervoor kiest die informatie met ons te delen. Bose kan deze gegevens delen met externe onderzoeksbureaus die de gegevens namens Bose samenstellen en analyseren.

Het delen van uw gegevens met zorgvuldig geselecteerde derden

Uw persoonlijke gegevens kunnen met andere gerenommeerde bedrijven ('derden') worden gedeeld die namens Bose onderzoek, analyse en marketingactiviteiten uitvoeren. De opgetelde gegevens kunnen bijvoorbeeld aan derden worden verstrekt voor marktonderzoek ten behoeve van Bose of om u te voorzien van mailings over producten en diensten van Bose, indien u ons daarom hebt gevraagd.

Afhankelijk van uw voorafgaande toestemming kan Bose uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren) ook delen met zorgvuldig geselecteerde derden om u gepersonaliseerde advertenties te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. U krijgt voldoende informatie over onze partners op het moment dat we uw gegevens verzamelen.

We kunnen extra gegevens van derden toevoegen aan uw persoonlijke gegevens voor analyse- en marketingdoeleinden.

Bepaalde derden en gelieerde ondernemingen kunnen namens Bose cookies op uw computer plaatsen en gebruiken, in combinatie met webbakens, voor het verrichten van marktonderzoek en analyse ten behoeve van Bose. Met deze gegevens kunnen Bose en onze partners relevante advertenties op partnerwebsites en op Bose®-websites plaatsen in overeenstemming met uw productvoorkeuren, als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Derden of gelieerde ondernemingen kunnen bijvoorbeeld banneradvertentieprogramma's van Bose plaatsen op een website die niet van Bose zelf is. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies en webbakens door derden of voor het beheren van uw cookies.

Koppelingen naar derden

De website van Bose bevat links naar websites van derden en/of inhoud die algemeen toegankelijk is op internet. Bose heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de gegevens die via deze websites worden verzameld. Wij raden u sterk aan om het privacybeleid van deze websites te lezen.

Als u deze website bezoekt via een andere website, wordt uw bezoek mogelijk door die website gevolgd. Wij adviseren u om het privacybeleid van die website door te nemen of deze website rechtstreeks vanuit uw browser te openen als u zich zorgen maakt over uw privacy.

Derden

Koppelingen naar derden

De website van Bose bevat koppelingen naar websites van derden en/of inhoud die algemeen toegankelijk is op internet. Bose heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld door deze sites. We raden u sterk aan het privacybeleid van deze sites te lezen.

Als u deze websitebezoekt via een andere winkelsite, worden uw stappen mogelijk gevolgd door die site. We raden u aan het privacybeleid van die site door te nemen of deze website rechtstreeks vanuit uw browser te openen als u zich zorgen maakt over uw privacy.

Gebruik van pixelbakens door derden

Bedrijven die op hun websites advertenties van Bose weergeven of promotionele e-mailberichten voor producten van Bose verzenden, kunnen pixelbakens gebruiken. Pixelbakens zijn afbeeldingen van één pixel waarmee gegevens (waaronder mogelijk gegevens op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd) worden teruggestuurd zodat dit bedrijf de effectiviteit van advertenties kan optimaliseren en kan controleren welke producten worden aangeschaft op deze website.

Klik hier om uw cookies te beheren.

Transacties

Het gaat hierbij onder andere om transacties via de telefoon, via e-mail of bij muziekfestivals of evenementen bij Bose-winkels.

De gegevens die we verzamelen

We verzamelen uw factuur- en verzendgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s),
creditcardnummer, verificatienummer en vervaldatum, en de transactiegegevens.

Hoe gebruiken wij de verzamelde gegevens?

Alle gegevens die we voor een transactie verzamelen, worden bewaard. Bose gebruikt de informatie voor marketingdoeleinden, marktonderzoeken en rapporten.

Uw voorkeuren aangeven

Op het moment dat u een product aanschaft, kunt u uw voorkeur aangeven over de privacy van uw creditcardgegevens, naam, postadres, e-mailadres en andere gegevens die u met ons deelt. U kunt na uw aankoop ook telefonisch contact met Bose opnemen om aan te geven dat u liever niet wilt dat uw gegevens voor dergelijke doeleinden worden gebruikt. U kunt zich ook aanmelden bij uw account en uw communicatievoorkeuren bijwerken.

Privacy offline

In bepaalde gevallen verzamelt Bose ook gegevens die niet via onze website zijn opgegeven. Net als de informatie die we online verzamelen, gebruiken we deze informatie om onze producten en de relatie met onze klanten te verbeteren.

Dit beleid is van toepassing op Bose Products B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

In dit gedeelte wordt ons privacybeleid uitgelegd met betrekking tot de volgende methoden om klantgegevens te verzamelen:

 • Bose® Music Theatre-kaartjes
 • Productregistratiekaarten
 • Deelnameformulieren voor wedstrijden en prijsvragen
 • Transacties via telefoon, e-mail en Bose® Stores
 • Muziekshows en evenementen van Bose

Tickets, kaarten en formulieren

In het kader van dit beleid wordt met Bose bedoeld Bose Products B.V., gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Het gaat hier om:

 • Bose® Music Theatre-kaartjes
 • Productregistratie- en garantiekaarten
 • Deelnameformulieren voor wedstrijden en prijsvragen

De gegevens die zijn verstrekt

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en de antwoorden op verschillende enquêtevragen (hobby's, interesses). De productregistratiekaarten bevatten ook gegevens over het aangeschafte product, inclusief het type product en de datum van aanschaf.

Hoe gebruiken we de gegevens die zijn verstrekt?

De persoonlijke gegevens worden in het algemeen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw bestellingen, het beantwoorden van uw vragen over producten en diensten van Bose, of het verschaffen van technische updates voor onze producten en diensten, zoals het voltooien van bestellingen en de facturering.
 • Het uitvoeren van marktonderzoeken op basis van opgetelde (niet persoonlijk identificeerbare) gegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Dergelijke onderzoeken kunnen worden uitgevoerd met behulp van externe partners die de gegevens ten behoeve van Bose verwerken
 • Het analyseren van uw persoonlijke gegevens, inclusief uw persoonlijke voorkeuren, om u te voorzien van gepersonaliseerde marketinginformatie over producten, diensten en aanbiedingen van Bose, alsmede over de producten en diensten van partners van Bose die zijn geselecteerd op basis van persoonlijke voorkeuren, hobby's en interesses.

U ontvangt deze informatie per e-mail, sms, telefoon of gepersonaliseerde mailing mits u hebt aangegeven dergelijke berichten van Bose en zijn commerciële partners te willen ontvangen. U krijgt voldoende informatie over onze partners op het moment dat we uw gegevens verzamelen.

Bose kan extra gegevens van derden aan uw persoonlijke gegevens toevoegen voor analyse- en marketingdoeleinden.

 • Het verzamelen van statistische gegevens over uw gebruik van de website, voor marketing en analyse, om onze website en onze aanbiedingen te verbeteren.
 • Het overdragen van uw persoonlijke gegevens aan derden voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Raadpleeg ons specifieke online of offline privacybeleid voor een uitgebreide beschrijving hoe wij deze informatie gebruiken en hoe u dit zelf kunt instellen. Een overzicht van de onderwerpen in dit privacybeleid staat links op deze pagina.

Uw voorkeuren aangeven

Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens aan Bose verstrekt (bijvoorbeeld op het moment van de aankoop), kunt u uw marketingvoorkeuren aan ons bekendmaken ten aanzien van de persoonlijke gegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) die u aan ons verstrekt. Via een selectievakje op de website of in het offline document waarin uw persoonlijke gegevens worden verzameld, kunt u aangeven dat u geen updates over onze producten en diensten of over de producten en diensten van onze commerciële partners wilt ontvangen. Als Bose uw gegevens heeft gebruikt na ontvangst van deze informatie van een andere onderneming waaraan u uw gegevens hebt verstrekt, kunt u uw voorkeur aangeven op het moment dat Bose contact met u opneemt. U kunt ook altijd contact opnemen met Bose en aangeven dat uw gegevens niet voor directe-marketingdoeleinden mogen worden gebruikt.

Neem contact met ons op (telefonisch op 8002673111, per e-mail (sales_support_nl@bose.com) of via de post aan Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend) om uw communicatievoorkeuren aan te passen of als u gebruik wilt maken van uw rechten om toegang te krijgen tot uw gegevens en/of alle informatie die we over u bijhouden te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen als deze gegevens niet meer nodig zijn.

Transacties

In het kader van dit beleid wordt met Bose bedoeld Bose European Management Services BV, gevestigd aan de Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland.

Het gaat hierbij onder andere om transacties via de telefoon, via e-mail of bij muziekshows of evenementen in Bose® Stores.

De gegevens die we verzamelen

Factuur- en verzendgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), creditcardnummer, verificatienummer en vervaldatum, en de transactiegegevens.

Hoe gebruiken we de gegevens die zijn verstrekt?

De persoonlijke gegevens worden in het algemeen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van uw bestellingen, het beantwoorden van uw vragen over producten en diensten van Bose, of het verschaffen van technische updates voor onze producten en diensten, zoals het voltooien van bestellingen en de facturering.
 • Het uitvoeren van marktonderzoeken op basis van opgetelde (niet persoonlijk identificeerbare) gegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Dergelijke onderzoeken kunnen worden uitgevoerd met behulp van externe partners die de gegevens ten behoeve van Bose verwerken.
 • Het analyseren van uw persoonlijke gegevens, inclusief uw persoonlijke voorkeuren, om u te voorzien van gepersonaliseerde marketinginformatie over producten, diensten en aanbiedingen van Bose, alsmede over de producten en diensten van partners van Bose die zijn geselecteerd op basis van persoonlijke voorkeuren, hobby's en interesses.

U ontvangt deze informatie per e-mail, sms, telefoon of gepersonaliseerde mailing mits u hebt aangegeven dergelijke berichten van Bose en zijn commerciële partners te willen ontvangen. U krijgt voldoende informatie over onze partners op het moment dat we uw gegevens verzamelen.

Bose kan extra gegevens van derden aan uw persoonlijke gegevens toevoegen voor analyse- en marketingdoeleinden.

 • Het verzamelen van statistische gegevens over uw gebruik van de website, voor marketing en analyse, om onze website en onze aanbiedingen te verbeteren.
 • Het overdragen van uw persoonlijke gegevens aan derden voor de doeleinden die hieronder worden uiteengezet.

Raadpleeg ons specifieke online of offline privacybeleid voor een uitgebreide beschrijving hoe wij deze informatie gebruiken en hoe u dit zelf kunt instellen. Een overzicht van de onderwerpen in dit privacybeleid staat links op deze pagina.

Uw voorkeuren aangeven

Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens aan Bose verstrekt (bijvoorbeeld op het moment van de aankoop), kunt u uw marketingvoorkeuren aan ons bekendmaken ten aanzien van de persoonlijke gegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer) die u aan ons verstrekt. Via een selectievakje op de website of in het offline document waarin uw persoonlijke gegevens worden verzameld, kunt u aangeven dat u geen updates over onze producten en diensten of over de producten en diensten van onze commerciële partners wilt ontvangen. Als Bose uw gegevens heeft gebruikt na ontvangst van deze informatie van een andere onderneming waaraan u uw gegevens hebt verstrekt, kunt u uw voorkeur aangeven op het moment dat Bose contact met u opneemt. U kunt ook altijd contact opnemen met Bose en aangeven dat uw gegevens niet voor directe-marketingdoeleinden mogen worden gebruikt.

Neem contact met ons op (telefonisch op 8002673111, per e-mail (sales_support_nl@bose.com) of via de post aan Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend) om uw communicatievoorkeuren aan te passen of als u gebruik wilt maken van uw rechten om toegang te krijgen tot uw gegevens en/of alle informatie die we over u bijhouden te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen als deze gegevens niet meer nodig zijn.

Onze belofte aan jou

Bose ontwerpt al zijn producten om je de beste geluidsprestaties te bieden in de prijsklasse van het product. We willen dat de oorspronkelijke uitvoering van muziek zo getrouw mogelijk wordt weergegeven. We vermijden kunstmatige effecten, zoals geaccentueerde lage en hoge frequenties.We zijn het aan onze reputatie verplicht om dit beleid rigoureus na te streven bij het onderzoek, het ontwerp en de productie van onze producten. We gebruiken alleen de beste onderdelen en de nieuwste assemblage- en kwaliteitscontroletechnieken om te zorgen voor betrouwbare producten met een lange levensduur.Bose ondersteunt onderzoek om voortdurend nieuwe technologie te ontwikkelen ter verbetering van de geluidsweergave. Vergelijk Bose-producten die je koopt gerust met concurrerende producten op nauwkeurigheid van de muziekweergave. Dat doen we zelf ook. Zo krijg je meer waardering voor het gekozen product.

Productgarantie van Bose

Voorwaarden en bepalingen voor producten die zijn aangeschaft in Europa.

Bose Products B.V.
Gorslaan 60
1441 RG Purmerend
Nederland

Wat wordt er gedekt?

Alle materiaal- en fabrieksfouten. Deze beperkte garantie voor de producten van Bose is van toepassing op de functionaliteit van de luidsprekers of systemen bij normaal gebruik voor doeleinden waarvoor het product is ontworpen, zoals uiteengezet in de gebruikershandleiding. Mankementen die worden veroorzaakt door onjuist of onredelijk gebruik of onderhoud, door een ongeluk, overmatige blootstelling aan vocht, onjuist verpakken, bliksem, piekspanning of ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen waar Bose geen toezicht op heeft, worden niet gedekt. De luidsprekers en systemen van Bose kunnen niet in elke omgeving worden gebruikt. Raadpleeg daarom uw gebruikershandleiding.

De garantietermijn

De beperkte garantie van Bose is voor elektronische producten, home cinema-systemen, geïntegreerde systemen en actieve luidsprekers twee jaar geldig vanaf de aankoopdatum van het product. Voor passieve luidsprekercomponenten (versterkt) is de garantieperiode vijf jaar. Het VideoWave® entertainment- systeem en de 131® weerbestendige luidsprekers hebben een beperkte garantie van drie jaar. Actieve componentluidsprekers hebben een beperkte garantie van twee jaar voor de elektronica en van vijf jaar voor de luidsprekers zelf. Voor Aviation Headsets geldt een beperkte garantie van 5 jaar. Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor meer informatie. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het product voor meer informatie over de beperkte garantie voor professionele producten.

 • Wettelijke garantiebepalingen (indien van toepassing): Voor producten die zijn aangeschaft in de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen geldt een garantietermijn van minimaal twee jaar. In landen waar de minimale garantietermijn wettelijk is vastgelegd en langer is dan de bovenstaande termijn, zijn de wettelijk garantievoorwaarden van toepassing. In andere gevallen zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Wat doen wij

Wij verplichten ons ertoe de defecte onderdelen binnen een redelijke termijn en gratis te repareren of te vervangen.

Garantieservice ontvangen

Let op:

als u het product rechtstreeks bij Bose hebt gekocht, kunt u contact met ons opnemen. Als u het product bij een geautoriseerde dealer hebt gekocht, neemt u contact op met de winkel.

Wanneer het probleem niet kan worden opgelost, zorgt Bose of uw geautoriseerde dealer ervoor dat het product op transport naar Bose gaat.

Als u verantwoordelijk bent voor het inpakken van het product voor verzending, moet u ervoor zorgen dat u een stevige kartonnen doos en voldoende verpakkingsmateriaal gebruikt. We raden u aan minimaal 5 cm aan verpakkingsmateriaal te gebruiken om producten tot 5 kg volledig in te pakken. Voor producten van meer dan 5 kg kunt u het beste 10 cm verpakkingsmateriaal gebruiken.

We trachten alle producten binnen twee weken te repareren, op basis van de beschikbaarheid van de onderdelen, en brengen, wanneer de garantieperiode is vervallen, nooit kosten in rekening zonder u daar vooraf van op de hoogte te stellen.

Overige rechten

Deze beperkte garantie geeft u bepaalde rechten onder bepaalde omstandigheden. Mogelijk hebt u ook nog andere wettelijke rechten die van toepassing zijn op het product dat u hebt aangeschaft. Deze wettelijke rechten kunnen van staat tot staat of land tot land verschillen. In bepaalde rechtsgebieden is uitsluiting, beperking of aanpassing van bepaalde impliciete garanties of het effect hiervan niet toegestaan. In dergelijke gevallen is de beperkte garantie alleen van toepassing voor zover dit is toegestaan onder de geldende wet- en regelgeving. Andere wetgeving biedt u mogelijk de mogelijkheid om juridische claims tegen de verkoper in te dienen.

Verhaalsmogelijkheden

De voorwaarden van deze Beperkte Garantie vervangen alle andere garanties en voorwaarden, met uitzondering van de wettelijke garanties en voorwaarden. Deze Beperkte Garantie heeft geen invloed op enige wettelijk vastgestelde rechten en sluit de wettelijke verhaalsmogelijkheid niet uit.

Deze Beperkte Garantie is volledig overdraagbaar mits de huidige eigenaar het originele aankoopbewijs van een geautoriseerde Bose-dealer of direct van Bose levert.

In landen waar de beperkte aansprakelijkheid niet wordt uitgesloten door de wet, is de maximale aansprakelijkheid van Bose nooit meer dan het werkelijke aankoopbedrag voor het product. In landen waar beperkingen met betrekking tot de aansprakelijkheid wettelijk zijn uitgesloten, is Bose maximaal aansprakelijk voor de rechtstreekse schade voor opgelopen letsel en/of schade aan onroerende goederen of persoonlijke eigendommen die is veroorzaakt door de nalatigheid van Bose.

Voor zover dit onder de toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan, is Bose op geen enkele manier aansprakelijk voor speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade. In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan beperkingen met betrekking tot de uitsluiting of beperkingen met betrekking tot de ondersteuning, speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade of beperking met betrekking tot de hoogte van het aansprakelijkheidsbedrag op te leggen, in welk geval de bovenvermelde beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

Deze Beperkte Garantie komt te vervallen wanneer het label met het serienummer is verwijderd of niet leesbaar meer is.

Privacy

Er is aan uw kant geen juridische verplichting om persoonlijke gegevens op te geven. Aan de hand van dergelijke gegevens kunnen we echter bijhouden welke geluidsapparatuur van Bose u hebt aangeschaft en zodoende een beter inzicht krijgen in de kopers van onze producten. De verzamelde gegevens worden door Bose gebruikt voor marketingdoeleinden en het is ons toegestaan contact met u op te nemen over producten die u hebt aangeschaft of om u te informeren over producten van Bose of andere bedrijven waar u mogelijk interesse in hebt. De gegevens die u verstrekt, worden mogelijk verwerkt in een ander land.

Prestatiegarantie van Bose

Je kunt je Bose-product vrijblijvend uitproberen. We zijn ervan overtuigd dat het product je zal bevallen. Daarom mag je het 30 dagen uitproberen, om zeker te weten dat het je bevalt. Als je om een of andere reden niet tevreden bent met je aanschaf bij Bose, retourneer je je product binnen de proefperiode. Dan krijg je het aankoopbedrag volledig vergoed. Dat is de prestatiegarantie van Bose.

Voorwaarden en bepalingen voor de site

Klik hier voor de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Welkom op de Nederlandstalige website ('website') van Bose Products B.V. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Bose en zijn agenten. We verlenen u met alle plezier toegang tot de inhoud van de website ('inhoud') zodat u informatie kunt zoeken en kunt winkelen. Lees de onderstaande voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het gebruik van de website ('Algemene voorwaarden') aandachtig door. Door de website van Bose te bezoeken en te gebruiken gaat u expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden en volgt u de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande het gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verzoeken we u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

Geautoriseerd gebruik

Bose geeft u hierbij toestemming om de inhoud die door Bose op de website wordt gepubliceerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, weer te geven, te kopiëren, en te reproduceren om eventueel over te gaan tot de aanschaf van een Bose®-product, mits u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Behalve zoals bovenstaand expliciet is aangegeven, verklaart u dat u de inhoud of delen van de inhoud van de website op geen enkele wijze zult reproduceren, weergeven, publiceren, doorgeven of op enige andere wijze voor enig ander doel zult distribueren.

Daarnaast stemt u ermee in de website niet te zullen gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

Aankopen

Als u een van de producten op deze website wilt aanschaffen, moet u naast de algemene voorwaarden ook de algemene verkoopvoorwaarden accepteren.

U verklaart dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten, bijkomende kosten, invoerrechten, belastingen en aanslagen die voortvloeien uit het gebruik van de website.

U garandeert dat u over de volledige rechten beschikt om deze algemene voorwaarden aan te gaan en gebruik te maken van de website overeenkomstig alle voorwaarden en bepalingen in dit document.

Intellectueel eigendom

De inhoud op de website is eigendom van Bose, bij Bose aangesloten maatschappijen, dochterondernemingen van Bose en/of leveranciers van Bose en is auteursrechtelijk beschermd. Bose kan eigendomsvermeldingen voor de inhoud op de website plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht- en handelsmerkgegevens. U stemt ermee in dat u voor elke kopie of reproductie die u van de website of inhoud op de website maakt, dergelijke auteursrecht-, handelsmerkvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen handhaaft.

Behalve zoals hierboven in deze algemene voorwaarden wordt aangegeven, kunnen er op geen enkele wijze rechten, licenties of andere intellectuele-eigendomsrechten aan de inhoud van de website worden ontleend, noch indirect, noch door juridische uitsluiting of op enige andere wijze.

Alle producten, processen of technologieën op deze website zijn mogelijk onderworpen aan andere, aan Bose voorbehouden intellectuele-eigendomsrechten. Bose en de Wave® radio zijn geregistreerde handelsmerken van Bose Corporation. Alle handelsmerkaanduidingen die voor de producten, productontwerpen en services van Bose worden gebruikt, zijn gebaseerd op de handelsmerkaanvragen en -registratie in de Verenigde Staten. Het is mogelijk dat de registratie van handelsmerken in andere landen nog moet worden openbaar gemaakt of nog in behandeling is. Er kunnen geen conclusies worden getrokken uit de registratie in enig ander land.

Microsoft en het Passport-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen en worden gebruikt onder een licentie die is verleend door Microsoft. Andere handelsmerken, inclusief geregistreerde handelsmerken, van de genoemde producten of waarnaar op de website wordt verwezen, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Beperkingen met betrekking tot het gebruik van koppelingen en frames

U stemt ermee in dat u geen handelsmerken van Bose, of verwante grafische voorstellingen, als koppeling naar een andere website zult gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bose. Voorts stemt u ermee in dat u geen koppeling naar de website zult maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bose. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de website weer te geven in een frame.

Inhoud van derden

De website van Bose bevat mogelijk koppelingen naar sites van derden die niet door Bose worden beheerd. We zijn niet aansprakelijk voor kennelijke (tik-)fouten.

Beperkingen met betrekking tot belemmering

U stemt ermee in dat u geen robots, spiders of andere geautomatiseerde of handmatige processen zult gebruiken, om de inhoud van de website te verwerken of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bose. U stemt ermee in dat u geen acties zult ondernemen waardoor de infrastructuur van de website onredelijk en disproportioneel wordt belast. U stemt ermee in dat u geen apparaat gebruikt of software of handelingen uitvoert waarmee u het goed functioneren van de website verstoort of probeert te verstoren.

Ongeoorloofd gebruik

Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot het ongeoorloofd gebruik van frames of koppelingen naar de website, worden onderzocht en kunnen juridische gevolgen hebben, inclusief maar niet beperkt tot civiele of strafrechtelijke vervolging of vervolging wegens smaad.

Internationale informatie

De website verschaft u toegang tot informatie over producten en services van Bose die beschikbaar zijn in gebieden buiten Nederland. Dergelijke verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en impliceren niet dat Bose dergelijke producten of services ook beschikbaar zal stellen in Nederland.

Toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

U verklaart dat u de beperkte privacyverklaring en verklaring met betrekking tot de gegevensbescherming van Bose (de 'privacyverklaring') hebt gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met het feit dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, openbaargemaakt en overgedragen, zoals omschreven in de privacyverklaring, inclusief maar niet beperkt tot:

 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Bose voor marketing- en verkoopdoeleinden, onderworpen aan uw recht om aan te geven dat u niet wilt dat Bose dergelijke gegevens gebruikt voor direct-marketingdoeleinden;
 • het delen van uw persoonlijke gegevens met derden die marketing- en verkoopgerelateerde activiteiten voor Bose uitvoeren;
 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden voor marketing- en verkoopdoeleinden, onderworpen aan uw recht om aan te geven dat u niet wilt dat dergelijke gegevens worden gebruikt; en
 • het overdragen van uw persoonlijke gegevens naar gebieden buiten de EEA, inclusief de Verenigde Staten van Amerika.

Opgegeven gegevens

Indien een gebruiker van de website informatie verstrekt, zoals vragen, opmerkingen, tips, enzovoort, aangaande de inhoud of een product of service van Bose, wordt deze informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en is Bose op geen enkele wijze, behoudens de bepalingen in de privacyverklaring, verantwoordelijk voor dergelijke gegevens en staat het Bose vrij de feedback zonder enige beperking te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te distribueren. Het staat Bose vrij ideeën, concepten, know-how of technieken in dergelijke informatie voor enig doel te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, fabriceren en marketen van producten.

Jurisdictie

Klanten in Nederland: als u deze site bezoekt vanuit Nederland, zijn deze algemene voorwaarden onderworpen aan de wet- en regelgeving van Nederland en beschikken de gerechtshoven van Nederland over de exclusieve jurisdictie aangaande enige geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden. Alle transacties, correspondentie en overeenkomsten worden opgesteld of gevoerd in het Nederlands.

Alle andere bezoekers: als u deze site bezoekt vanuit een andere jurisdictie, zijn deze algemene voorwaarden onderworpen aan de wet- en regelgeving van Nederland en beschikken de gerechtshoven van Nederland over de exclusieve jurisdictie aangaande enige geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden. Alle transacties, correspondentie en overeenkomsten worden opgesteld of gevoerd in het Nederlands.

Schadeloosstelling

U verklaart Bose, haar dochtermaatschappijen, aangesloten bedrijven, directeuren, vertegenwoordigers en andere partners en werknemers te vrijwaren van eventuele vorderingen van derden met betrekking tot claims, verlies of aansprakelijkheid, inclusief de vergoeding van de juridische kosten, voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met het gebruik van de website.

Scheidbaarheid

Indien een bevoegde rechtbank mocht oordelen dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt afstand genomen van de betreffende bepaling in de algemene voorwaarden, maar blijven de overige bepalingen en de algemene voorwaarden gewoon geldig en van kracht. De partijen stemmen er voorts mee in dat een dergelijke onrechtmatige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling in deze algemene voorwaarden voor zover mogelijk wordt vervangen door een bepaling die nagenoeg dezelfde economische en commerciële implicaties heeft als de oorspronkelijke bepaling. Indien een bevoegde rechtbank mocht oordelen dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, blijft de bepaling gewoon geldig en van kracht voor zover deze wel rechtmatig, geldig en afdwingbaar is.

Gehele overeenkomst

De algemene voorwaarden en de privacyverklaring vormen de volledige overeenkomst tussen u en Bose en vervangen alle eerdere overeenkomsten, toezeggingen (anders dan onrechtmatige toezeggingen) en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het gebruik van de website.

Verklaring van afstand

Fouten of vertragingen aan de kant van Bose aangaande de rechten en verhaalsmogelijkheden of het afdwingen van deze algemene voorwaarden kunnen niet worden beschouwd als een verklaring van afstand hiervan.

Headings

De koppen zijn aangebracht voor het gemak en mogen niet worden gebruikt voor de interpretatie van de algemene voorwaarden.

Informatie van Bose over regelgeving en naleving

Als je informatie over regelgeving en naleving zoekt, kunnen we je daarbij helpen. Klik hier voor een lijst conformiteitsverklaringen voor huidige Bose®-producten.

Algemene Verkoopvoorwaarden

Vestiging

Bose Products B.V.
Gorslaan 60
1441 RG Purmerend
TEL: 0800 267 3444
sales_support_nl@bose.com
KVK: 36010568
BTW-nummer: NL006123168B01

U kunt een brief sturen naar onze vestiging in Purmerend, maar u kunt ook een e-mailbericht sturen naar sales_support_nl@bose.com

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 - De prijs
 • Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 - Levering en uitvoering
 • Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 15 - Betaling
 • Artikel 16 - Klachtenregeling
 • Artikel 17 - Geschillen
 • Artikel 18 - Branchegarantie
 • Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Bose
Handelend onder de naam/namen:
- Bose Products B.V.
Vestigingsadres:
Gorslaan 60
1441 RG Purmerend

Telefoonnummer: 0800 267 3111

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mailadres: info_nl@bose.com

KvK-nummer: 36010568
Btw-nummer: NL006123168B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

 • Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 • Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 • Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 • Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]

  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.