Gratis verzending en retournering
 

Informatie over het led-statuslampje

Van toepassing op:

  • Bluetooth®-audioadapter

Hieronder wordt beschreven welke systeemstatus wordt aangegeven door het led-lampje van de adapter:

Systeemstatuslampjes

blauw knipperend:
detecteerbaar en gereed voor koppeling of opnieuw verbinden met een apparaat.

wit knipperend:
bezig verbinding te maken met een gekoppeld apparaat.

continu wit:
verbonden met een gekoppeld apparaat.

wit langzaam knipperend:
systeemupdates worden geïnstalleerd.

continu blauw:
netwerkstand-by (gereed voor koppeling of opnieuw verbinden met een apparaat).

twee keer knipperend:
lijst met gekoppelde apparaten gewist.

Opmerkingen:

  • Als de lijst met gekoppelde apparaten is gewist en het apparaat daarna voor het eerst weer op de voeding wordt aangesloten, knippert de led blauw.
  • Als de lijst met gekoppelde apparaten niet leeg is en het apparaat op de voeding wordt aangesloten, knippert de led gedurende maximaal 1 minuut wit terwijl wordt geprobeerd verbinding te maken met bekende apparaten. Daarna knippert de led gedurende 3 minuten blauw voordat de stand-by wordt ingeschakeld.

Was dit nuttig?

Verzenden

Bedankt voor je opmerkingen.