Gratis verzending en retournering
 

Radio-presets instellen

De ingebouwde radiotuner kan maximaal 25 FM- en 25 AM-voorkeurszenders (presets) opslaan.

Een radio-preset opslaan:

druk op de afstandsbediening op tune back of tune forward om een radiozender als preset te selecteren.

Druk lang op een cijfer op het numerieke toetsenblok om de huidige zender onder dat cijfer op te slaan.

Voor presets 1-9 houd je de overeenkomstige cijfertoets ingedrukt.

voor presets 10-25 houd je ok ingedrukt om de zender op te slaan onder het volgende beschikbare preset-cijfer.

Radio-presets wissen:

Selecteer met de afstandsbediening de preset die je wilt verwijderen.

houd de knop ok ingedrukt totdat het preset-cijfer van het scherm verdwijnt.

Was dit nuttig?

Verzenden

Bedankt voor je opmerkingen.