Gratis verzending en retournering
 

Een Bluetooth®-apparaat koppelen

als je een apparaat met bluetooth-functionaliteit (smartphone, tablet, enzovoort) wilt gebruiken met je hoofdtelefoon, moeten ze eerst worden gekoppeld. wanneer de hoofdtelefoon is gekoppeld aan een apparaat, maken ze automatisch opnieuw verbinding wanneer je ze inschakelt.

de hoofdtelefoon koppelen aan je apparaat:

Schuif de aan/uit-schakelaar van de bedieningsmodule naar de aan-stand, zodat het groen zichtbaar is.

houd de multifunctionele knop en de volumeknop + tegelijkertijd ingedrukt tot het bluetooth-lampje paars knippert. de hoofdtelefoon is nu detecteerbaar en klaar om te worden gekoppeld met je apparaat.

schakel je bluetooth-apparaat in. zorg dat bluetooth is "ingeschakeld" op het apparaat.

open op je apparaat de lijst met bluetooth-apparaten en selecteer "bose ae soundlink".

als je bluetooth-apparaat om een code vraagt, voer je '0000' (vier nullen) in.

opmerking: als het bluetooth -lampje niet blauw blijft branden, is de draadloze verbinding niet tot stand bracht.

schakel de hoofdtelefoon uit en herhaal stap 1-5.

Was dit nuttig?

Verzenden

Bedankt voor je opmerkingen.