Gratis verzending en retournering
 

Een apparaat koppelen

Nadat je een taal hebt geselecteerd, is de luidspreker klaar om te worden gekoppeld aan je mobiele apparaat.

  • Schakel op je mobiele apparaat de Bluetooth®-functie in. De Bluetooth-functie bevindt zich meestal in het menu 'Settings' (Instellingen). Vaak wordt het instellingenmenu aangeduid met een tandwielpictogram in het startscherm.
  • Selecteer 'Bose Mini II SoundLink' in de apparaatlijst. Het Bluetooth-lampje brandt wit en je hoort 'Connected to [device name]' (Verbonden met [naam apparaat]).

Een ander mobiel apparaat koppelen

  • Houd de Bluetooth-knop ingedrukt tot het Bluetooth-lampje blauw knippert en je 'Ready to pair another device' (Gereed om een ander apparaat te koppelen) hoort.
  • Je mobiele apparaat aan de luidspreker koppelen

    Opmerking: als je je mobiele apparaat koppelt, wordt het opgeslagen in de koppelingslijst van de luidspreker. De luidspreker kan maximaal acht mobiele apparaten opslaan.

Was dit nuttig?

Verzenden

Bedankt voor je opmerkingen.