Bestel vandaag nog en profiteer van gratis verzending.
 

Met accu gebruiken

Een volledig opgeladen accu gaat ongeveer drie uur mee op maximaal volume. De snelheid waarmee de batterij wordt ontladen, hangt af van het ingestelde volume. Je kunt de afspeeltijd van de accu verlengen door het volume te verlagen.

De accu controleren

De statusindicator van de accu staat normaal uit om stroom te sparen. Houd de aan/uit-knop ingedrukt en kijk naar de accu-indicator om het accuniveau te controleren.

  • Groen: 70% of meer opgeladen
  • Geel: 20%-70% opgeladen
  • Rood: 20% of minder (opladen vereist)

Accuspaarstand

Als de SoundLink® speaker niet op het lichtnet is aangesloten en langer dan 14 dagen niet is gebruikt, wordt de spaarstand van de accu geactiveerd om het ontladen van de accu te voorkomen. Om de luidspreker opnieuw te activeren, sluit je deze aan op het lichtnet. Je kunt het systeem gebruiken terwijl de accu wordt opgeladen.

De accu opladen

De accustatusindicator op de SoundLink® speaker knippert rood als de accu moet worden opgeladen. De accu kan worden opgeladen ongeacht of de klep open of dicht is.

Volg deze stappen om de accu op te laden:

  • Sluit het gelijkstroomsnoer van de voeding aan op de achterzijde van de SoundLink® speaker
  • Steek de stekker in het stopcontact. Je hoort een geluidssignaal ten teken dat de luidspreker op het lichtnet is aangesloten.

De aanbevolen oplaadtijd is 3 uur. De accustatusindicator geeft de oplaadstatus aan.

  • Geel: accu wordt opgeladen
  • Uit: oplaadcyclus is voltooid

De accu vervangen

De accu moet worden vervangen als:

  • Het accustatuslampje na tien uur opladen nog steeds geel is
  • De gebruiksduur van de accu sterk afneemt

Voor vervangende accu's kun je contact opnemen met de klantenservice van Bose.

Was dit nuttig?

Verzenden

Bedankt voor je opmerkingen.