Gratis verzending en retournering
 

Geen audio van het aux-apparaat

Probeer de volgende stappen om het probleem op te lossen:

Controleer of het verbonden apparaat is ingeschakeld en audio afspeelt.

druk op de luidspreker op aux en controleer of de bronindicator brandt.

Aux

Controleer of de 3,5mm-stekkers goed in de aansluiting van de luidspreker en het bronapparaat zijn gestoken.

controleer of het geluid van de luidspreker niet is uitgeschakeld en of het volume niet op het minimum staat. druk op de knop voor afspelen/pauzeren om de luidspreker in of uit te schakelen.

Afspelen/pauzeren

Zet het volume van het aux-apparaat hoger.

Zet het volume van de luidspreker hoger.

Gebruik een andere aux-kabel.

Was dit nuttig?

Verzenden

Bedankt voor je opmerkingen.