Bestel vandaag nog en profiteer van gratis verzending.
 

Led-statusinformatie

Statuslampje bedieningsconsole

off:
geen stroom

red:
systeem staat uit (stand-by)

groen knipperend:
systeem wordt opgestart

groen:
systeem is klaar voor gebruik

oranje:
systeem wordt uitgeschakeld of systeem staat uit en ipod wordt opgeladen

Statuslampje van Acoustimass®-module Lifestyle® system

groen lampje: uit
oranje lampje: uit
beschrijving:
geen stroom. het netsnoer of de ai-kabel is losgekoppeld van het systeem, of de stekker zit erin en het systeem is volledig aangesloten, maar is niet ingeschakeld. om de lampjes te activeren, hebben de basmodules een inschakelingssignaal van 10 volt nodig van het mediacenter.

groen lampje: 5 hz
oranje lampje: uit
description:
normale werking. het systeem staat aan en is bezig digitale informatie (s/pdif) te verwerken.

groen lampje: afwisselend knipperen (licht wisselt tussen groen en oranje)
oranje lampje: afwisselend knipperen (licht wisselt tussen groen en oranje)
beschrijving:
geen digitaal signaal (s/pdif) aanwezig. dit kan worden veroorzaakt door een beschadigde of niet goed aangesloten ai-kabel, of het kan duiden op een hardwareprobleem in het mediacenter of de basmodule.

groen lampje: 5 hz gelijktijdig knipperen (groen en oranje knipperen gelijktijdig)
oranje lampje: 5 hz gelijktijdig knipperen (groen en oranje knipperen gelijktijdig)
description:
dit knipperpatroon vindt plaats tijdens een software-update (wachten op update).

groen lampje: 1 hz gelijktijdig knipperen (groen en oranje knipperen gelijktijdig)
oranje lampje: 1 hz gelijktijdig knipperen (groen en oranje knipperen gelijktijdig)
beschrijving:
dit knipperpatroon vindt plaats tijdens een software-update (update is ontvangen en wordt naar flash geschreven)

Was dit nuttig?

Verzenden

Bedankt voor je opmerkingen.