Bestel vóór 21 december om voor de kerst te laten bezorgen.
 

Ingangsniveaus wijzigen

Met deze functie kun je de signaalsterkte verlagen of verhogen om het signaal aan te passen aan het audio-ingangsvolume van andere componenten.

Opmerking: Elke ingang kan afzonderlijk worden aangepast.

Om het audio-ingangsvolume van een specifieke bron te wijzigen, volg je deze stappen:

Zet de tv aan en selecteer de tv-video-ingang die is aangesloten op het Lifestyle®-systeem

druk op de afstandsbediening op source en selecteer vervolgens met de pijl omhoog of pijl omlaag de bron die je wilt aanpassen. druk op ok om te bevestigen

druk op more en vervolgens de pijl naar rechts om het "optiespictogram" te selecteren. druk op ok om te bevestigen

druk op de pijl omhoog of pijl omlaag om "volume-offset" te selecteren

druk op de pijl naar links of pijl naar rechts om het volumeniveau van de geselecteerde bron aan te passen van 0 tot +10

druk op exit (sluiten) om het menu te verlaten

Was dit nuttig?

Verzenden

Bedankt voor je opmerkingen.